Aktuality
 

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, z důvodu vyhlášení nouzového stavu je knihovna od 13. března na dobu 30 dnů uzavřena.

Krásný rozjezd z počátku nového roku, kdy v prvních měsících dosahovaly výpůjčky i počty návštěvníků rekordy, se nám činnost zastavila stejně jako v jiných oborech našich činností.  Knihovna není už dávno jen místem pro půjčování knih, ale stává se místem setkávání a dalších aktivit.  K těm patří například účast v některých soutěžích. Na počátku března byla vyhodnocena soutěž: Poznávej přírodu a za odměnu jeďte do ZOO. Na děti, které se soutěže zúčastnily, čekají v knihovně vstupenky do plzeňské zoologické zahrady. Nejlepším čtenářem se stal opět Filip Lendel, který dostane ke vstupence ještě malý dárek. Další soutěž vyhlásila Národní knihovna v Praze spolu se Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Letos byla téma soutěže Nejlepší čtenář -  učitel. Do soutěže jsem přihlásila paní učitelku Danu Berbrovou, která navštěvuje knihovnu se svoji třídou, spolu jsme připravily devět Nocí s Andersenem, pro děti chystá čtenářské dílny, snaží se dětem udělat čtení atraktivnějším. V letošním školním roce je to čtenářské Bingo. Paní učitelka je také koordinátorkou čtenářských map v základní škole, pro kterou vybírá a nakupuje knihy pro školní četbu.  Je aktivní čtenářkou knihovny. Také na ni čeká v knihovně malý dáreček.

 Další knihovnickou aktivitou byly besedy, které se uskutečnili v rámci výstavy Boženy Němcové. Knihovnu navštívili žáci šestého a devátého ročníku s paní učitelkou Růžkovu. Děti si prohlédly výstavku, poslechly si úvodní část z knihy Babička, kterou přepracoval Petr Prouza a vypravěčkou je Taťjana Medvecká. Paní učitelka měla pro děti připravené pracovní listy, které pak ve skupinkách vypracovaly.

Bohužel připravované akce, které se z důvodu nouzového opatření nemohou uskutečnit, jsou třeba Noc s Andersenem, nebo připravovaná výstavka Velikonoce na Starém bělidle.

Za zavřenými dveřmi knihovny se pracuje. V prvním týdnu bylo uklizeno dětské oddělení. Všechny knihy jsou zařazeny, některé připraveny k odpisu a další potřebují údržbu v podobě nového obalu, nebo malé opravy. Takto budu postupovat v dalších odděleních.  Knihy jsou dále nakupovány a budou pro čtenáře připraveny ihned, jak budeme moci otevřít.  Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlužovány, nemusíte žádat o prodloužení. (Platí to i v případě zapůjčených knih prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby). Žádné knihy zatím nevracejte!

První pomoc pro čtenáře  -  Národní knihovna připravila pro studenty a jejich učitele zpřístupnění některých digitálních fondů.    Národní knihovna po dohodě s kolektivním správcem autorských práv Dilia zpřístupní studentům a pedagogům vysokých škol dočasně online přes 206 tisíc titulů monografií a periodik. Zpřístupněno tak bude více než 59 milionů stran. Dokumenty bude možné číst, ne stahovat a tisknout.

Můžete využít také některé zdroje e-knih.  


Přehled činnosti městské knihovny v roce 2019

Knihovnu v Kožlanech a přilehlých obcí využívalo v roce 2019 přes 300 čtenářů, z toho 100 mládeže. Celkem navštívilo knihovnu kolem 3000 návštěvníků (započítávají se fyzické návštěvy knihovny, návštěvníci využívající internet v knihovně a návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí). V tomto roce stoupl také počet návštěv webových stránek a elektronického katalogu a to jak z prostředí knihovny, tak z domova čtenářů. V roce 2019 výrazně stoupl počet výpůjček a to na 11 000. Knihovní fond se rozrostl o 376 knih, které byly získány nákupem, nebo pocházejí z darů našich čtenářů, nebo spřátelených institucí. Zde bych chtěla jmenovat Městskou knihovnu v Mostě, jejíž paní vedoucí nikdy nepřijede do Kožlan na rekreaci bez krabice nových knih. Z pověřené knihovny v Kralovicích bylo dovezeno 250 knih z výměnného souboru. Kromě knih mají čtenáři k dispozici slušný výběr časopisů. Většinu máme předplacenou, ale snažím se sortiment obměňovat podle aktuální poptávky čtenářů. Každým rokem se hlásíme do projektu Česká knihovna, ze kterého jsme získali zdarma knihy v hodnotě 4 500 Kč. Návštěvníci knihovny si zvykli na malé výstavní projekty, které jsou instalovány na chodbě. V roce 2019 přetrvávala výstavka 100 let republiky – 100 let v Kožlanech. Ke každému roku jsem vybrala několik významných událostí z kožlanské kroniky, výstavka byla doplněna o dobové fotografie a pohlednice. Další výstavka byla velikonoční. K této výstavce proběhli i interaktivní dílničky, besedy a velikonoční setkání v knihovně. Na léto se slétli do knihovny broučci. Výstavka vznikla ve spolupráci s ateliérem Trnka v Praze. Na podzim jsme si připomněli 100 výročí knihovního zákona a 112 let činnosti knihovny v Kožlanech. Výstavku zpracovalo metodické oddělení Národní knihovny v Praze. Pouze byla doplněna o činnost knihovny v Kožlanech. Na závěr roku byla tradiční výstavka z názvem České vánoce. Opět byla využita k besedě a v rámci adventního setkání v knihovně. Nejnáročnější akcí je pořádání Noci s Andersenem, která proběhla v tomto roce již po deváté. Na tomto místě bych ráda poděkovala za úžasnou spolupráci s mateřskou a základní školou, školní družinou a domem dětí. Bez jejich přispění a pomoci by nebylo možné některé akce zvládnout. Největší investiční akcí roku byla výměna oken, což byla práce velmi náročná, neboť vše probíhalo za běžného provozu. Nasazení však stálo za to, neboť okna jsou moc hezká a funkční. Chtěla bych popřát všem svým čtenářům spoustu hezkých knih a příjemných zážitků při návštěvě knihovny.