Ceník služeb
 
Čtenářský poplatek dospělí 50,- Kč za rok
  děti zdarma
     
Meziknihovní výpůjční služba   dle skutečných nákladů (poštovné,kopírování)
     
Připojení na internet   zdarma
     
Tisk a kopírování černobílé 3,- Kč / A4
     
Sankční poplatky I. upomínka 10,- Kč
  II. upomínka 20,- Kč
  III. upomínka 30,- Kč
  Poplatek za ztrátu nebo zničení dokumentu 50,- Kč + hodnota knihy
  náhrada zničeného kódu v knize 15,- Kč
  Vystavení ztraceného průkazu s kódem 15,- Kč