Knihovna Pod věžičkou Kožlany
Otevřeno: Úterý 9:00 - 11:30      14:00 - 18:00
  Pátek 9:00 - 11:30      14:00 - 17:00
  • půjčování beletrie, naučné literatury, část dětského fondu, časopisy
  • automatizovaný výpůjční protokol
  • meziknihovní výpůjční služba
  • rezervace knih a časopisů
  • kopírování
  • internet
Knihovna U nosu v Základní škole Kožlany
Otevřeno: Pátek 11:45 - 12:15
  • půjčování dětské beletrie a naučné literatury pro mládež
Knihovna Hedčany, Dřevec a Buček jsou pobočky městské knihovny.Tyto knihovny nemají vlastní knihovní fond. Knihy a časopisy jsou pravidelně dováženy.
Otevřeno pátky ob týden dle rozpisu
  Hedčany 17:00 - 17:30
  Dřevec 17:45 - 18:45
  Buček 19:00 - 20:00